Priser

Barn 8-12 år 800,-
Ungdom 13-17 år 1000.-
«Sleng deg med» på barneparti 600,- (pr forelder som trener sammen med sitt barn)

Nybegynner voksen 1200,-
Graderte voksne 2200,-
Enkelttrening (drop-in) 100,-

Alle priser unntatt enkelttrening gjelder for ett semester (vår eller høst).
Studenter gis en rabatt på 200,-

Kontingent kan betales til kontonummer: 6039 05 53458
Vennligst husk å oppgi navn og fødselsdato når du betaler.