Klubbens historie

Oslo Budokan Karate ble etablert i 1989 av Torild Næsheim, Norges første kvinnelige svartbelte, og John Groves, britisk karateutøver og en av pionerene innen karate i Norge. Kjersti Leiren Boag var Torild Næsheims assistentinstruktør fra starten av, og er i dag en av klubbens hovedinstruktører.

KARATE I OSLO BUDOKAN

Hovedstilen i OBK helt siden starten, har vært Shotokan Karate. Selv om denne stilen er et utgangspunkt for OBK, så vurderer vi det som viktigst å kunne gi våre medlemmer en solid forståelse av karate generelt, og i de seneste årene har vi inkorporert Goju Ryu Karate inn i vårt pensum og våre treninger. Vi regner stilart som sådan som mindre viktig enn trening og innsikt i tradisjonell karate. Shotokan og Goju Ryu representerer to av hovedstilene innen karate, og ved å kunne lære og beherske de essensielle elementene fra begge stilartene, får våre medlemmer en bredt basert forståelse, samt praktisk kunnskap om karate som effektivt selvforsvar og kampkunst.

Konkurransekarate er ikke nedvurdert i vår klubb, tvert i mot, men vårt hovedfokus er å utvikle våre utøvere og medlemmer sin forståelse av karate som selvforsvar, og karate som selvdisiplin.

HVA LÆRER DU I VÅR KLUBB

Det er absolutt ingenting i veien med karate som sport eller konkurranse som en valgt vei innenfor vår kampkunst, men i forhold til praktisk anvendelse som selvforsvar, har sport/konkurransekarate noen begrensninger slik vi ser det. Våre medlemmer får opplæring i anvendelse av teknikker som låsing, kast og grep som ofte ikke er tillatt i rene konkurranser, men som er særdeles viktige elementer i et hvert selvforsvarsystem. I Oslo Budokan undervises det i denne type teknikker, i tillegg til basic slag, blokk, spark og unnvikelsesteknikker

Utover dette anvender vi jevnlig en del treningsutstyr som slagputer, og dempeputer for sparketeknikker. Dette bruker vi for å utvikle sterkere og bedre kroppsbeherskelse og dynamikk, samt ren styrke. Karate er en kampkunst som gjør bruk av kroppslig kontakt, og det er essensielt å styrke kroppen ved jevnlig og riktig fysisk kondisjonering. Dette gjør vi gjennom ulike øvelser sammen med en partner/utøver, og disse øvelsene styrker kroppen og gjør den mer motstandsdyktig og tøffere for å kunne forberede og motstå angrep i form av slag, eller å kunne stoppe angrep ved hjelp av sterke blokkeringer og en forberedt fysikk.

Selv om denne type trening kan være ubehagelig, og i noen tilfeller gi et blåmerke eller to, så er det nødvendig å kunne tåle og motstå slag eller spark mot kroppen. Sikkerhet og respekt er nøkkelfaktorer i vår metode for læring av karate, og all modningstrening av denne typen blir gradvis introdusert slik at våre elever ikke blir utsatt for unødig risiko, eller alvorlige skader. Denne typen trening anvendes ikke på barnepartiene.

Andre nødvendige elementer av selvforsvarsteknikker som inkluderer forsvar mot f.eks stikkvåpen, eller forsvar liggende på bakken holdes i egne klasser som er åpne for voksne utøvere, en fredag i måneden.

Karate er en seriøs aktivitet og er ikke noe man kan lære seg ved å droppe innom fra tid til annen. Nybegynnere er velkomne til å ta en treningstime uten forpliktelser, og så avgjøre om man vil bli medlem av vår klubb og trene jevnlig.

Del innlegget: