Karate for barn

TRENING FOR BARN I OBK

Vi i OBK har egne barnepartier som er åpne for barn fra åtte års alder. I tillegg til at karate er en morsom og spennende form for fysisk utfoldelse, er det en fremragende måte å forsterke barns positive holdning og læringsevner.

Etter våre erfaringer så merker foreldrene forbedringer på sitt barns konsentrasjonsevner så vel som bedret selvtillitt. Og samarbeidsevnen med andre barn styrkes gjennom vårt treningsopplegg.

Grunnteknikkene eller basisøvelsene innen karate virker fordelaktig på barnas fysiske holdning, kroppskontroll og deres koordineringsevner. Og i tillegg til til de positive elementene barna opplever på et individuelt nivå, gjennom individuelle erfaringer og egen mestringsfølelse, så må de også trene sammen med partner. Partnertreningen virker utviklende på barns samarbeidsevner, gjennom praktisk erfaring, og det styrker evnene til positiv interaksjon med andre barn.

Til forskjell fra en del andre idretter, også sportskarate, så blir barn i OBK oppfordret og fulgt opp, i å utvikle seg i eget tempo, uten direkte konkurrering med andre barn. Graderingene våre (beltegrader), er valgfritt og blir kun gjennomført når instruktørene mener at det enkelte barn er klar for dette, i samråd med foresatte.

Mange foreldre gir uttrykk for at dersom deres barn lærer seg karate, så er man bekymret for at barnet lærer voldelig oppførsel.

Dette er en naturlig bekymring, og noe vi i OBK er særdeles oppmerksomme på. Selv om karate i OBK er en treningsmetode innen karate basert på selvforsvar, så legger vi stor vekt på å ikke la barna trene på de farlige teknikkene som voksne lærer. Vi fokuserer i stedet på de fysisk og mentalt utviklende sidene ved karate som trenings og læringsteknikk. Barn lærer respekt for hverandre, og at vold er noe negativt som man skal unngå! Graden av lek og positive opplevelser sammen med andre barn er viktige elementer i vår holdning til barn og karate som treningsform.

Noen foreldre velger å delta sammen med sitt barn på disse treningene. Det synes vi er kjekt og har et eget opplegg for dette. Og vår erfaring er at de foreldre som gjennomfører dette over en tid, oppnår god kontakt og nærhet med sine barn gjennom å gjøre noe positivt, utfordrende og spennende sammen.

Alle medlemmer i OBK blir medlemmer i NIF (Norges Idrettsforbund) gjennom vårt særforbund, Norges Kampsportforbund. I dette ligger det også forsikring